Odder Kommune

Byrådet

Dato.: 03-02-2020 Kl.: 17:00 - 20:00

Byrådssalen

Generel bemærkning

- 19:40

Deltagere (18)
 • Martin Mikkelsen
 • Finn Thranum
 • Ole Lyngby Pedersen
 • Klaus Rafael Jensen
 • Uffe Jensen
 • Ditte Marie Thejsen
 • Elvin J. Hansen
 • Hans Hammann
 • Rie Ramsdal Jensen
 • Claes Jensen
 • Torben Sørensen
 • Kresten Toksvig Bjerre
 • John Rosenhøj
 • Lone Jakobi
 • Lene Midtgaard
 • Leif Gjørtz Christensen
 • Lone Riis
 • Linda Ann Wienand
Fraværende (1)
 • Marianne Hundebøll
Indholdsfortegnelse

Ikke grupperede:

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsnr.: S2018-2164 Dokumentnr.: D2019-148833

Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
2. Efterretningsliste

Sagsnr.: S2018-2164 Dokumentnr.: D2019-148835

Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
3. Borgerdrevne forslag - Minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver

Sagsnr.: S2018-8875 Dokumentnr.: D2020-3453

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
4. Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029 - Boligområde ved Snærildgård

Sagsnr.: S2018-11825 Dokumentnr.: D2020-6804

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
5. Forslag til lokalplan nr. 1142 for Snærildgårdområdet - Odder Vest

Sagsnr.: S2018-11823 Dokumentnr.: D2019-142481

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
6. Etablering af en cykel- og gangbro over Stampmølle Bæk, Odder Vestby.

Sagsnr.: S2019-14942 Dokumentnr.: D2019-144198

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
7. Anlægsbevilling til realisering af udviklingsstrategi for Odder bymidte

Sagsnr.: S2019-9135 Dokumentnr.: D2019-143831

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
8. Trafiksikkerhed - Bygennemfarter - 2020

Sagsnr.: S2017-2234 Dokumentnr.: D2019-142767

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
9. Kollektiv trafik - Nyt udbud Kontrakter på byruter og lokalruter

Sagsnr.: S2010-6956 Dokumentnr.: D2019-142480

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
10. Ophævelse af § 14 -forbud mod nedrivelse af "Saksildhus"

Sagsnr.: S2018-17612 Dokumentnr.: D2019-146998

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
12. Godkendelse af byggeregnskab for Domea, afdeling 13104 Grønjords Ager, Odder

Sagsnr.: S2016-21549 Dokumentnr.: D2020-8371

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
13. Ansøgning fra Spektrum Odder om anvendelse af kommunalt afsatte midler til grønne områder ved Spektrum

Sagsnr.: S2012-9331 Dokumentnr.: D2019-144547

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
14. Gylling Mølle - anmodning om udbetaling af tilskud

Sagsnr.: S2019-14565 Dokumentnr.: D2019-143737

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
15. Kulturstrategi: vision, målsætninger og indsatser

Sagsnr.: S2018-10980 Dokumentnr.: D2019-146685

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
16. Meddelelse om Lone Riis udtræden af Odder Byråd pr. 1. marts 2020 og samtidig indtræden af stedfortræder

Sagsnr.: S2017-4461 Dokumentnr.: D2020-1791

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
18. Forslag fra Dansk Folkeparti om indførelse af whistleblowerordning

Sagsnr.: S2017-4461 Dokumentnr.: D2020-11140

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
19. Salg af Vesterhåb 48-50

Sagsnr.: S2020-751 Dokumentnr.: D2020-6122

Beslutning

Fraværende:
21. Salg af storparcel - Bendixminde

Sagsnr.: S2020-1006 Dokumentnr.: D2020-7795

Beslutning

Fraværende:
Til Top