Odder Kommune

Byrådet

Dato.: 09-03-2020 Kl.: 17:00 - 20:00

Byrådssalen

Generel bemærkning

- 19:45

Deltagere (17)
 • Klaus Rafael Jensen
 • Ditte Marie Thejsen
 • Lene Midtgaard
 • Claes Jensen
 • Jan Gade
 • Marianne Hundebøll
 • Rie Ramsdal Jensen
 • Kresten Bjerre
 • Leif Gjørtz Christensen
 • Martin Mikkelsen
 • Torben Sørensen
 • Uffe Jensen
 • Hans Hammann
 • John Rosenhøj
 • Finn Thranum
 • Elvin J. Hansen
 • Ole Lyngby Pedersen
Fraværende (2)
 • Lone Jakobi
 • Linda Ann Wienand
Indholdsfortegnelse

Ikke grupperede:

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsnr.: S2018-2164 Dokumentnr.: D2019-149002

Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
2. Efterretningsliste

Sagsnr.: S2018-2164 Dokumentnr.: D2019-149005

Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
3. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1145 for centerområde ved Teglbakken og Nørregade i Odder

Sagsnr.: S2019-9614 Dokumentnr.: D2020-10388

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
4. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 13 til kommuneplan 2017-2029 for område 1.C.1

Sagsnr.: S2019-9613 Dokumentnr.: D2020-10300

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
5. Forslag til Lokalplan nr. 1147 for et område til centerformål ved Nørregade og Torvald Køhlsvej i Odder.

Sagsnr.: S2019-13672 Dokumentnr.: D2020-13863

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
6. Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017-2029 for område 1.C.3

Sagsnr.: S2020-2602 Dokumentnr.: D2020-22202

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
8. Nedrivning og genopbygning af kulturmiljø nr. 38. Boligforeningshuse på Rørthvej

Sagsnr.: S2020-1679 Dokumentnr.: D2020-14541

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Claes Jensen (Inhabil), Bilag
9. Klimaudvalget - Revideriet kommissorium

Sagsnr.: S2019-13279 Dokumentnr.: D2020-7385

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
10. Kompetenceoverdragelse til Østjyllands Brandvæsen

Sagsnr.: S2020-403 Dokumentnr.: D2020-3337

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
11. Fastlæggelse af tidsplan og procedure for budgetlægning 2021 - 2024

Sagsnr.: S2019-14304 Dokumentnr.: D2020-21557

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
12. Udmøntning af budgetmidler til folkeskolerne

Sagsnr.: S2014-21239 Dokumentnr.: D2020-26066

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
15. Forslag fra Enhedslisten om ophør med brug af resultatkontrakter på det specialiserede socialområde

Sagsnr.: S2017-4461 Dokumentnr.: D2020-27398

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
16. Østjyllands Brandvæsen - grundkøb, leasing og deponering

Sagsnr.: S2020-404 Dokumentnr.: D2020-6500

Beslutning

Fraværende:

Tillægsdagsorden:

18. Revideret forretningsorden for Byfornyelsesrådet vedr. Pulje til forskønnese af byområder

Sagsnr.: S2017-20667 Dokumentnr.: D2020-10520

Resumé Baggrund for sagen Forvaltningens bemærkninger Sagens gang Forvaltningen indstiller

Beslutning

Fraværende:
Bilag
Til Top